Saygıdeğer hemşehrilerimiz, 

Çayeli Vakfı, Çayelili hayırsever büyüklerimiz tarafından Çayeli ‘ne ve Çayeli gençliğine destek olmak amacıyla kurulduğu 1997 yılından beri Çayelili üniversite öğrencilerine burs vermiş ve eğitim-öğretimlerine bir nebze de olsa destek çıkmıştır.

 

Vakıf Meclisimizin yüklediği görevi teslim aldığımızda 3 yıldan beri, birbirinden değerli ve hayırsever Yönetim Kurulu Üyelerimizle Çayeli Vakfı’nın vizyonunu geliştirme çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Göreve başladığımızda inşaatı bitmek üzere olan mülkiyeti Çayeli Belediyesine ait ve intifa hakkı 25 yıllığına Vakfımızda bulunan Yurt Binası inşaatını tamamlayarak kız öğrenci yurduna aylık 40.000.-TL. den kiraya verdik ve kira gelirinin tamamını burs ödemesi olarak Çayelili üniversite öğrencilerine aktarıyoruz.

2011 yılında 446 öğrenciye burs, 2012 yılında 467 öğrenciye burs vererek, öğrenci sayısı Yurt Binası geliri eklenince 2013 eğitim-öğretim yılında 720 öğrenciye çıkarılmıştır. Aylık burs ödemesi de 100,00 TL’den 150,00 TL’ye çıkarılmış, Bir öğrenci bütçesi 150,00 TL aylık X 8 ay = 1.200,00 TL olmuştur. 720 öğrenci X 1.200,00 TL = 864.000,00 TL’lik toplam bütçeyi gerektirmiş ve bütçenin 480.000,00 TL’si Yurt Binası yıllık gelirinden geriye kalan 384.000,00 TL’si büyük çoğunluğu Yönetim Kurulu Üyelerimiz olmak üzere hayırseverimiz tarafından karşılanmaktadır. 

2014-2015 Eğitim-öğretim yılında yine 720 öğrenciye burs verilmesine karar verilmiştir.Geçen eğitim-öğretim yılında 130 öğrencimiz mezun olduğundan 720 öğrenciye tamamlamak için Vakfımıza burs başvurusu yapan 700 öğrenciden ancak 130 öğrenciseçilebilmiştir.

Vakfımıza tahsisini aldığımız restorasyonu devam eden Kılıç Ali Paşa Medresesi, Akademik Enstitü olacak şekilde gelecek yıllarda gerçekleşmesi için şimdiden üzerinde çalışmaya başladığımız projemizdir. Türkiye’nin değerli hocaları ile çalışarak doktora tezlerinin hazırlanacağı bir enstitü olarak hayata geçirilecektir.

Akademik Enstitünün faaliyetleri için sabit ve değişken giderlerimiz ve eğitim harcamalarımızın dışında, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahsis için ödeyeceğimiz kiranın yanında ayrıca 10 yıllık tahsis karşılığında 1.400.000.- TL Anıtlar Kurulu’nca onaylanacak proje ile binanın iyileştirilmesine yatırım yapma taahhüdümüz de bulunmaktadır.

Yeni projelerimiz üzerinde çalışmaya devam ederken, geleneksel çalışmalarımızı da göz ardı etmeyerek her eğitim-öğretim yılı sonunda Çayeli’ndeki 21 orta öğretim okullarında Çayeli Milli Eğitim Müdürlüğünce belirlenen toplam dereceye giren 63 öğrencilerimizi Altın Gençler ilan ederek, eğitim ve öğretimlerini teşvik amaçlı altınla ödüllendirmeye devam ediyoruz.

Yine 2 yıl başarılı öğrencilerimizi Kefken Öğrenci Yaz Kampı’na göndererek farklı bölgelerden gelen öğrencilerle sosyal deneyim yaşamalarına imkan sağladık.

Bu yıl farklı bir çalışmaya daha imza atarak, Çayeli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile Kasım ayı içersinde başarılı 45 erkek ve 45 kız lise son öğrencimiz THY ‘na ait uçaklarla İstanbul’a getirilmiş, İstanbul’un önde gelen Boğaziçi Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve yine İstanbul’un tarihi mekanları tanıtılmıştır. Bu çalışma üniversiteye hazırlanan bu öğrencilerimizin vizyon geliştirmelerinde yeni ufuklar açmıştır.

Burs sağladığımız üniversiteli öğrencilerimizi vakıf çatısı altında toplamak, onlara çalışma ve kendilerini geliştirme imkani sağlamak, ayrıca çalışmalarını takip etmek amacıyla gençlerimizi bir araya getirerek kendi aralarında bir birlik oluşturmaları için zemin hazırladık. Gençlerimiz Çayeli Gençlik Platformu adı altında bir araya gelerek çeşitli organizasyonlar ve çalışmalar yapmışlar ve yapmaya devam etmektedirler.

Vakfımız aynı zamanda Çayelili bayanları bir araya getirmek, vakıf çalışma ve etkinliklerine dahil etmek, bütün Çayelili hemşehrilerimize dayanışma ve kaynaşma ortamları hazırlamak, faydalı olabilecek etkinliklerde bulunmalarını sağlamak amacıyla 2010 yılındaçalışmalarına başlamıştır. Bu çalışmaları arasında çeşitli kültür gezileri, vakfımıza katkı sağlamak amacıyla düzenlenen kahvaltı- yemek organizasyonları, seminerler ve son 3 yıldır düzenlenen kermes yer almaktadır.

Vakfımıza gelir getirecek fakat öncelikle Çayeli’ndeki hemşehrilerimize ve kadınlarımıza iş imkanı, iş kolları oluşturabilecek çeşitli projeler de geliştirilmeye ve alt yapıları oluşturulmaya devam etmektedir.

Bu çalışmalarımızla ilgili olarak Çayeli Yöresel 11 adet ürünün Çayeli Vakfı adına Marka Patenti alınmıştır.

Değerli hemşehrilerimiz,

Vakıf demek İnsan demek,

Vakıf demek hizmet demek.

Vakıf İnsana hizmet demek..

Karşılığını yalnız Yüce Allah tan beklemek… demek.

Eğitim adına geliştirdiğimiz bu projelerimizin hayata geçirilebilmesi beraberinde ek bütçe gerektirmekte ve bu bağlamda tüm Çayelili hemşehrilerimizin Vakfımıza maddi ve manevi desteklerine ihtiyaç duyulmaktadır.

Vakfımıza ve vakıfçılık anlayışına aidiyet duygusunun gelişmesinde, Vakfımızın Çayeli ve Çayeli gençliği adına daha büyük projelere imza atmasında göstereceğiniz destek adına şimdiden şükranlarımızı arz ediyoruz.

Saygılarımızla.

Çayeli Vakfı Yönetim Kurulu Adına

Ali Zeki Saruhan

Başkan

BAŞKANDAN MESAJ

  • Facebook
  • Twitter Social Icon
  • Instagram

Kara Mustafa Paşa Mahallesi Hamam Sokak No:2 34425 Beyoğlu

 

0212 292 99 02

 

cayeli@cayelivakfi.org

© 2018 Çayeli Vakfı.

Tüm hakları saklıdır.